Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, kuinka luoviaunelmia.com -verkkokaupan asiakkaiden henkilötietoja käsitellään. Tämä tietosuojaseloste sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Luovia unelmia -sivuston tarjoamia palveluita. Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Yrityksessämme käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

KARUI (Y-tunnus 2984660-8) Kiviniementie 6 A1, Jyväskylä, Suomi.

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: luoviaunelmia@gmail.com

MITÄ TIETOJA MINUSTA VOIDAAN KERÄTÄ?

 • Käyttäjän itse antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
 • Tunnistamistiedot, esimerkiksi nimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla päätellyt tiedot
 • Ostoshistoria, mm. tilatut ja katsellut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Verkkokaupan- ja sivuston käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetietoja

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi luoviaunelmia,com -verkkosivustolta Internetin kautta. Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luotto- ja maksujärjestelmäpalvelujen tarjoajalta.

MIHIN HENKILÖTIETOJANI KÄYTETÄÄN?

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakassuhteen ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä palvelun kehittäminen
 • Asiakaskokemuksen kehittämiseen
 • Analytiikkaan ja tilastointiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin toteuttamiseen
 • Väärinkäytösten ehkäisyyn
 • Maksamiseen, maksujen valvontaan ja perintään
 • Paremman asiakaspalvelun toteuttamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Luoviaunelmia.com -sivuston väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN?

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain luoviaunelmia.com -sivustoa hallinnoivilla henkilöillä tai meidän valtuuttamillamme toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Luoviaunelmia.com -sivusto edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakas- sekä henkilötietojen salassapitoon. Pääsy henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin myönnetään vain henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin, ja vain niihin tietoihin jotka ovat tietojen käsittelyn kannalta välttämättömiä.

KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJANI?

Asiakastietoihin on pääsy vain Luovia unelmia -sivuston ylläpitäjällä, tai ylläpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Tällaiset henkilöt on koulutettu käsittelemään tietoja turvallisesti ja vain niille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Kukin tiimistämme näkee henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Käytämme hyväksi vahvistamiamme, luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen käsittelystä on vastuussa:

KARUI (Y-tunnus 2984660-8)

Kiviniementie 6 A1, Jyväskylä, Suomi

KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonyymisoida järjestelmistä. Poisto ja anonyymisointi-toimenpidettä ei voi peruuttaa, emmekä siten voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen.Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme.

Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden takaamiseksi.

ASIAKKAAN OIKEUDET

Luoviaunelmia.com -sivuston asiakkaana sinulla on oikeus

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, eli oikeus saada meiltä tietoa mitä henkilötietoja meillä sinusta on
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos tietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa joitakin asetuksiasi tämän verkkosivuston oman tilinhallinnan osiosta.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä osoitteeseen luoviaunelmia@gmail.com. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot tai kirjanpitoviennit) tai oikeus, olemme sinuun yhteydessä.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on myös oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

KUINKA SAAN JÄRJESTELMÄÄN ITSESTÄNI TALLENNETUT TIEDOT?

Voit pyytää Luovia unelmia -sivuston järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä osoitteeseen luoviaunelmia@gmail.com.

MITEN VOIN VAIKUTTAA TIETOJENI KÄYTTÖÖN?

Luovia unelmia -sivusto on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn. Voit itse päättää, haluatko vastaanottaa lähettämiämme markkinointiviestejä. Mikäli olet tilannut markkinointiviestin sähköpostiisi, voit lopettaa tilauksen milloin tahansa sähköpostin yhteydessä olevasta Unsubscribe-painikkeesta.

Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

Asiakkaana voit koska tahansa lopettaa tai muuttaa asiakastilin sisältöä tai pyytää Luovia unelmia -sivuston ylläpitäjää poistamaan omat tietosi ottamalla yhteyttä luoviaunelmia@gmail.com.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen sekä maksuliikenteen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme parantaa ja optimoida sivustoamme palvelemaan tarpeitasi yhä paremmin. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Vain Luovia unelmia pystyy yhdistämään käytetyn anonymisoidun analytiikkatiedon nimeesi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Tiedotamme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Tuotesuositus- ja personointikumppaneille
 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut uutiskirjeen tai selaushistoriaan perustuvan viestinnän
 • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu asiakkaan toimesta
 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa</span>
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun

Luova unelmia -sivusto huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet (jotka tarkistamme myös itse), EU-US Privacy Shield -sopimus tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa. Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointi- ja analytiikkatarkoituksiin esimerkiksi olemalla antamatta sähköpostimarkkinointilupaa uutiskirjeelle tai poistamalla evästeiden käytön selaimestaan.

VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA MUUTTAA?

Palveluidemme jatkokehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille sekä uutiskirjeen tilaajille ehtojen päivityksen yhteydessä. Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Voit halutessasi ottaa yhteyttä tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä:

luoviaunelmia@gmail.com