Millainen on hyvä tuotekuva?

Tuotekuvaus on aihe, jonka tärkeydestä en kyllästy puhumaan koskaan. Jos tämä on aihe, joka kiinnostaa myös sinua niin iloiseksi uutiseksi voin heti alkuun kertoa, että lisää on luvassa!

Haluan myös korostaa, että tuotekuvaus on kertakaikkisen mukavaa, kunhan asiasta pääsee hieman jyvälle. Sinun ei tarvitse olla huippukuvaaja ottaaksesi brändillesi kuvia, jotka houkuttelevat oikeanlaisia asiakkaita. Tietyt perusasiat on kuitenkin oltava hallussa. Oikeanlaiset, sinun brändillesi sopivat kuvat eivät synny itsestään, vaan asia vaatii hieman paneutumista. Tämän postauksen tarkoitus onkin herätellä sinua pohtimaan niitä perusperiaatteita, jotka ovat tarkoituksenmukaisen, sinun brändiäsi parhaiten palvelevan tuotekuvauksen takana. 

Kun itse aloittelin käsityöuraani, tuotti nimenomaan tuotekuvaus minulle suunnattomasti päänvaivaa. Minulta puuttui tekninen osaaminen sekä ymmärrys siitä, mistä hyvät tuotekuvat on tehty ja kuinka suuri merkitys niillä todellisuudessa on. Ajatus siitä, että kuva on vain kuva, johti minua pahasti harhaan.

Toki maailma on muuttunut ja teknologia sen myötä, mutta sen myötä ovat kasvaneet myös kuluttajien vaatimukset. Ostaminen on siirtynyt verkkoon, houkuttelevia tuotteita on enemmän kuin yllin kyllin ja kilpailu on koventunut. Ei voida enää tuudittautua ajatukseen, että kun tuote on hyvä niin se välittyy kyllä kuvasta kuin kuvasta.

 

Tuotekuvan merkitys

Kun ostaminen on siirtynyt etenkin pandemian myötä lähes kokonaan verkkoon, ovat tuotekuvat nousseet entistä arvokkaampaan asemaan. Kun tuotetta ei voida koskea fyysisesti, tulee tämä puute pystyä paikkaamaan tuotekuvilla.

Kuva on ensimmäinen asia, johon asiakas kiinnittää, tai pahimmassa tapauksessa ei kiinnitä huomioita. Kuva on se, joka määrittää siirtyykö asiakas lukemaan myyntitekstiä ollenkaan. Tämä päätös tapahtuu hetkessä. Tuotekuva saattaa olla myös se ensivaikutelma, jonka asiakas saa tuotteestasi tai mahdollisesti koko yrityksestäsi.

Tehdäänpä pieni harjoitus. Kuvittele hetki, että olet palkkaamassa itsellesi työntekijää. Haastatteluun saapuu henkilö, jonka koko olemus huokuu sitä ettei hän ole lainkaan valmistautunut haastatteluun. Kun kysyt miksi hän hakee yritykseesi töihin, hän ei osaa vastata. Siitä huolimatta hän on täysin vakuuttunut siitä, että juuri hän olisi se paras työntekijä. Lisäksi hänellä on mukanaan jonkun aivan toisen henkilön ansioluettelo. Palkkaisitko sinä tämän henkilön?

Jos vertaus tuntuu etäiseltä, mietitään asiaa vielä tarkemmin. Kun palkkaat itsellesi työntekijää, vaatii se sinulta rahallisen panostuksen ja sinun on arvioitava millaista vastinetta rahallesi saat. Sama ajatus pätee ostotapahtumaan, vaikka asiakkaan rahallinen panostus olisikin vain kertaluontoinen ja huomattavasti pienempi.

Tuotekuva on tuo ensivaikutelma, jonka perusteella etenkin uuden asiakkaan on puntaroitava mistä brändissäsi on kysymys, ovatko tuotteesi hintansa arvoisa ja oletko sinä ja yrityksesi asiakkaan luottamuksen arvoisia.

 

Millainen on hyvä tuotekuva?

Kuten edellä ja mainitsin, tuotekuva on juuri se ensimmäinen konsti, jolla asiakkaan huomio napataan. Tässä muutama seikka, jotka siihen vaikuttavat:

  • kuva on erottuva ja mielenkiintoinen

  • tuotekuva tuo tuotteen ja sen ominaisuudet selkeästi ja realistisesti esille

  • kuvat muodostavat kokonaisuuden

  • kuva synnyttää tunteita / kertoo tarinaa

  • kuva on autenttinen ja linjassa juuri sinun brändisi kanssa

     

Kuvan erottuvuus ja mielenkiintoisuus

Jotta kuva nappaisi asiakkaan huomion, on sen oltava erottuva ja luonnollisesti myös riittävän mielenkiintoinen. Tämä on monesti se ensimmäinen kompastuskivi. Ajatellaan, että erottuvuus on yhtä kuin monimutkainen ja täynnä krumeluureja oleva kuva. Tuotteen taustalle tai ympärille lisätään runsaasti rekvisiittaa ja efektejä. Ensisilmäyksellä saattaa olla vaikea hahmottaa, mikä kuvan tarkoitus ja fokus on. Tällöin tuote katoaa kuvaan ja kuva hukkuu helposti kuvavirtaan.

Toisaalta kuva saattaa olla myös liian lattea ja kliininen. Esimerkiksi tuotteen materiaalin tekstuuri saattaa jäädä asiakkaalta huomaamatta, mikäli kuvat eivät tuo tätä esille. Kun tekstuuri tuodaan selkeästi esille, asiakas voi ikään kuin tuntea tuotteen. Tämä myös lisää kuvan mielenkiintoisuutta.

 

Kuvan selkeys ja realistisuus

Kuten edellä jo mainitsin, kuvan tulee olla riittävän selkeä erottuakseen muista kuvista ja edustaakseen myytävää tuotetta selkeästi. Selkeyteen pyrittäessä on ensisijaisen tärkeää, että kuva on tarkka ja oikein rajattu siten, että silmä hakeutuu ensimmäisenä juuri siihen kohtaan, jota haluat juuri sillä nimenomaisella kuvalla tuoda esiin.

Lisäksi tuotekuvissa on huomioitava, että se tuo esiin tuotteen ja sen ominaisuudet todenmukaisesti. Esimerkiksi esineen värit, koko ja mittasuhteet ovat sellainen seikka, jotka eivät automaattisesti välity kuvista todenmukaisesti.

Itse pyrin kiinnittämään huomioita nimenomaan siihen, että esimerkiksi koko voidaan tulkita kuvasta mahdollisimman oikein asiakkaan maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Tällöin esimerkiksi euron kolikko ei sovi kokovertailun välineeksi, mikäli tuotetta halutaan myydä vaikkapa Yhdysvaltoihin.

 

Kuva synnyttää tunteita ja kertoo tarinaa

Tämä on valtavan suuri kokonaisuus ja tuotekuvauksessa äärimmäisen tärkeää. Samalla tämä on myös asia, joka uupuu erityisesti monen pienen yrityksen tuotekuvista. Tuotekuvat ovat osa suurempaa kokonaisuutta, brändiä, ja niiden avulla halutaan herättää tietynlaisia mielikuvia, tunteita ja kertoa omaa tarinaa.

Etenkin monet pienyrittäjät tuudittautuvat ajatukseen, että kun tuote on riittävän hyvä, se myy itse itsensä. Valitettavasti tämä ei ole totta. Edes näennäisesti hyvä tuotekuva ei välttämättä riitä siihen enää tänä päivänä. Kuvan tulee herättää asiakkaassa juuri niitä oikeanlaisia tunteita, jotta hän ostaa tuotteen.

Se mitä tunnetta haetaan, riippuu brändistä. Eräs tunnettu urheilujalkinevalmistaja haluaa kannustaa kuvillaan meitä tarttumaan fyysisiin haasteisiin ja tuntemaan itsemme onnistujiksi. Monet luksustuotteet puolestaan vetoavat meissä siihen, että me ikään kuin ansaitsemme tuo kalliin tuotteen ja elämänlaatumme nousee.

Kun itse aloin kiinnittää enemmän huomiota tuotekuvauksessa juuri tähän seikkaan, huomasin brändini saavuttaneen kiinnostavuudessa aivan uuden tason. Yksi tärkeimpiä seikkoja oli nimenomaan se, että tuotekuvia katsoessaan asiakkaan alkoivat antaa minulle palautetta, joka sanallistui juuri niihin asioihin, joita brändilläni tavoittelin. Toisin sanoen, kuvat loivat juuri niitä mielikuvia ja tunteita, joita toivoin niiden herättävän.

 

Kuva on autenttinen ja linjassa brändisi kanssa

Yksi yleisimmistä ongelmista tuotekuvauksessa on se, että mallia otetaan sokeasti muilta. Mallioppiminen on toki monessakin mielessä erinomainen asia. On kuitenkin syytä muistaa, että mikä toimii toiselle, ei välttämättä toimi sinulle.

Syynä tähän on se, että vaikka kuva saattaisikin olla teknisesti taitavasti otettu, saattaa se jäädä kontekstistaan irralliseksi. Tässä tapauksessa brändisi on tämä konteksti. Kopioimalla toisen tapaa ja tyyliä ottaa kuvia, kopioit hänen brändiään ja sen mielikuvia. Nämä eivät välttämättä ole lainkaan linjassa sen kanssa, mihin omalla brändilläsi pyrit. Jos muistat vielä vertauksen töiden hakemisesta toisen ansioluettelolla, tässä on kyse juuri siitä.

Pahimmassa tapauksessa tuotekuvien kokonaisuus on hajanainen ja punainen lanka uupuu täysin. Mallia on otettu sieltä täältä, eikä asiakkaalle pääse muodostumaan kuvien kautta selkeää mielikuvaa siitä, mistä sinun brändissäsi on kysymys. Jos palaamme vielä ajatukseen työnhakijasta, tämä on juuri se tilanne jossa hän ei osaa kertoa miksi hän on hakemassa yritykseesi töihin. Hän saattaisi sanoa, ettei tiedä yrityksestäsi mitään mutta tätä vois olla kiva kokeilla. Voimme varmaan yhteistuumin todeta, ettei tällainen ensivaikutelma vakuuta ketään.

Parhaimmillaan oikeanlainen, juuri sinun brändisi näköinen tuotekuva puhuttelee välittömästi juuri sitä sinun unelma-asiakastasi. Jos kokonaisuus on hallussa, asiakas tunnistaa brändisi ja tuotteesi kuvista välittömästi. Kuvien kokonaisuus ja jo yksi itsenäinen tuotekuva vetoavat asiakkaaseen juuri oikealla tavalla.

Alussa on aina aloitettava jostain ja kokeiltava erilaisia tapoja kuvien ottamiseen, jotta oma ääni alkaa löytyä. Tuotekuvausta ei missään nimessä pidä säikähtää. Tämän jutun tarkoitus onkin lähinnä herätellä siihen, mihin kuvauksella tulisi ajan myötä pyrkiä.

Tuotekuvaus muuttuu yllättävän yksinkertaiseksi prosessiksi, kunhan tiedät kuvauksen perusperiaatteet ja tiedät mihin kuvillasi pyrit.

 

Harjoituksia

Mikäli sinulla on jo varastossa kuvia tuotteistasi, käy niitä läpi. Hyppää hetkeksi asiakkaan saappaisiin ja yritä katsoa kuvia ikään kuin näkisit ne ensimmäistä kertaa. Millaisen ensivaikutelmat kuvasi antavat tuotteestasi? Onko vaikutelma siisti ja selkeä vai kenties jotakin muuta? Näkeekö kuvasta ensisilmäyksellä, minkälaisesta tuotteesta on kysymys?

Voit myös halutessasi pyytää tuttaviltasi palautetta ja pyytää heitä kertomaan, millaisen vaikutelman tuote ja kuva yhdessä muodostavat. Pysy avoimena kaikille mahdollisille kehitysehdotuksille.

Jätä kommentti

Huomaa, että kommentit on hyväksyttävä ennen niiden julkaisemista