Luovan alan yrittäjän koronavuoden

Luovan alan yrittäjän koronavuodet


Viimeiset kaksi vuotta ovat olleen monelle alalle haastavia. Erityisesti tapahtuma-ala on kokenut kovaa ahdinkoa. 

Tässä artikkelissa valotan hieman kokemuksia ja ajatuksiani siitä, millaiset kaksi viimeistä vuotta ovat olleet itselleni käsityötuotteina valmistavana luovan alan yrittäjänä.


Vuosi on vaihtunut ja on tullut aika tämänkin blogin palata hyvin pitkäksi venähtäneeltä tauolta. Viime keväänä yritykseni otti uudenlaisia tuulia purjeisiinsa, ja näiden hyvinkin suotuisten tuulten ohjaamana oli blogi laitettava hetkeksi syrjään. Luovien alojen ahdinko on ollut erittäin paljon tapetilla kahden kuluneen (korona)vuoden aikana. Olen saanut tuttavilta huolestuneita yhteydenottoja siitä, kuinka oma yritykseni on pärjännyt uuden haastavan tilanteen edessä. Uutta vuotta aloitellessa onkin hyvä hieman katsastaa, mitä edelliset kaksi pitivät sisällään.

2020

"Kukaan ei osta mitään ja kukkaronnyörit pysyvät kiinni"

Alkukevät 2020 nostatti pintaan monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Ehdottomasti päällimmäiset olivat ahdistus ja pelko siitä, mitä tulevaisuus pitää sisällään. Useat menettivät toimeentulonsa ja tuntui aluksi itsestään selvältä, että vallitsevassa tilanteessa kukaan ei tulisi ostamaan tuotteitani.

Keväällä oman haasteensa toi myös maailman laajuinen logistiikkaongelma. Postiyhteydet ulkomaille olivat poikki usean viikon. Tässä kohtaa muistutan, että yritykseni tämänhetkinen pääasiallinen liiketoiminta suuntautuu nimenomaan ulkomaille, useimmiten valtamerten taa. Koska teen tuotteita, joita kukaan ei varsinaisesti tarvitse, oli pelko toimeentulon menettämisestä moninkertainen. Ajattelin, että kukaan ei osta mitään ja kukkaron nyörit pysyvät kaikilla visusti kiinni.

Touko-huhtikuun vaihteessa reittiyhteydet postille alkoivat hiljalleen avautua ja tein välittömästi oman ennätykseni myynnissä. Tilanne jatkui erinomaisena, jolloin aloin todella pohtia, kuinka pandemia ja etätyöt ovat mahdollisesti edesauttaneet tätä tilannetta. Ymmärsin, että etätyöt ja karanteenielämä olivat tuoneet mukanaan mielenkiintoisia lieveilmiöitä:

  • rahaa ei kulu työmatkoihin, ravintola-aterioihin, matkustamiseen ja harrastuksiin
  • halutaan ripaus eskapismia ja iloa elämään
  • halutaan ilahduttaa lähimmäisiä, joita ei ole päästy tapaamaan, joten heille ostetaan jotakin kivaa ja laadukasta

Kun kävin keskusteluja asiasta omien asiakkaideni kanssa, viesti oli juuri tämän suuntainen. Ilottomaan tilanteeseen haluttiin pieniä toivonpilkahduksia - jotakin mitä odottaa. Lisäksi osa asiakkaista koki entistä tärkeäksi nimenomaan pienyrittäjien tukemisen.


2021

Vuosi 2021 oli edeltäjäänsä yrittäjyyden näkökulmasta huomattavasti valoisampi, sillä esimerkiksi laajoilta postikatkoksilta vältyttiin kokonaan. Myös myyntiä ajatellen trendit olivat hyvin samankaltaisia: asiakkaat käyttivät edelleenkin rahaa asioihin, jotka tuottavat heille iloa ja jotka he kokivat itselle tai läheiselleen merkityksellisiksi.

Minulle vuosi 2021 oli kiireinen ja ensimmäinen laatuaan, kun kutakuinkin joka ikinen mallisto myytin nopeasti loppuun. Monet unelmat tulivat saavutetuiksi ja uusia syntyi tuleville vuosille. Tätä en olisi missään nimessä koronavuodelta uskonut. Pääsin solmimaan myös erittäin mielenkiintoisen yhteistyösopimuksen ulkomaille, josta toivon mukaan pääsen kertomaan myöhemmin.

2022

Jos kaksi edellistä vuotta antoivat jotakin, niin ymmärryksen siihen kuinka arvaamatonta kaikki on. Tulevaisuutta suunnitellessa on tärkeää osata erottaa asiat, joihin ei voi itse vaikuttaa ja asiat, joihin voi. Lisäksi valmius mukautua muuttuvaan tilanteeseen on ehdottomasti noussut kahden menneen vuoden aikana: on olemassa useita varasuunnitelmia erilaisia skenaariolle ja tulonlähteille. 

Omia odotuksiaan ei tietenkään koskaan kannata varata sille, että kun vaihtuu niin siitä alkaa uusi elämä. Katse kannattaakin kääntää sisäänpäin ja pohtia, kuinka itseään voi valmistella muuttuviin tilanteisiin. Toiveita ja tavoitteita asettaessa kannattaa heti miettiä, minkä verran voi näihin vaikuttaa. Tänä vuonna pyrin itse keskittymään entistä enemmän siihen, mitä taitoja ja ominaisuuksia voisin itsessäni kehittää, jotta epävarmuuden keskellä kykenisi toimimaan entistä paremmin. Uuden oppiminen on vuonna 2022 entistä enemmän läsnä ja se luo vatsanpohjaan mukavan kutkuttavan tunteen siitä, että oikeastaan mikä vain on mahdollista. 


Pohdittavaksi

1. Millaisia toiveita, tavoitteita, haaveita ja odotuksia sinulla on tälle vuodelle erityisesti yrittäjyyden näkökulmasta katsottuna? 

2.  Mihin niistä voit itse vaikuttaa? Mihin et voi vaikuttaa? Pohdi tulevalle vuodelle tavoitteita, joihin voit itse vaikuttaa ja jotka vievät yritystäsi ja yrittäjyyttäsi eteenpäin. 

 Millaisiin tavoitteisiin päädyit? 

Jätä kommentti

Huomaa, että kommentit on hyväksyttävä ennen niiden julkaisemista